pri obvladovanju tehničnih tveganj je zelo pomemben dejavnik poslovanja vsake organizacije. Tudi kjer se na prvi pogled zdi da takšnih tveganj ni, se zanemarjanje tega področja lahko pokaže za zelo kratkovidno. Še posebej ko se srečamo z regresnimi zahtevami zavarovalnic, ko urejamo inšpekcijske odločbe in podobno.

Naše podjetje nudi podporo pri obvladovanju tehničnih tveganj. Prvenstveno delujemo preventivno, z učinkovitimi ukrepi poskrbimo za odstranjevanje tveganj oz. njihovo zmanjševanje na obvladljivo raven. Svetujemo in sodelujemo tudi pri odpravljanju posledic neljubih dogodkov v vaši organizaciji.

Vsakega naročnika obravnavamo individualno in pri svojem delu uporabljamo vsa najnovejša dognanja in sodobne postopke.