Pri delu z delovno opremo na električno energijo obstaja nevarnost udara električnega toka. Ta udar lahko pri izpostavljeni osebi povzroči smrtne poškodbe. Nevarna za človeka pa so tudi atmosferska praznenja in sicer v obliki udara strele in prenapetostnih valov, ki jih take strele povzročijo.

Za zaščito pred udarom električnega toka in pred prenapetostnimi valovi zaradi strele, se na objektu izvede vrsta zaščitnih ukrepov kot so uporaba varovalk, zaščitnih stikal, izenačevanje potenciala prevodnih delov, strelovodne ozemljitve, ipd.

Za preprečevanje nevarnosti udara električnega toka, mora delodajalec električno instalacijo in delovno opremo ves čas uporabe objekta, redno pregledovati, preizkušati in vzdrževati. V ta namen se izvajajo prve in obdobne meritve s katerimi se preverja stanje električne instalacije in opreme ter delovanje zaščite pred udarom električnga toka.

Na delovnih mestih, kjer delavci upravljajo stroje in rokujejo z električno opremo je predpisan maksimalni rok obdobnih meritev na 3 leta. Meritve strelovodne instalacije se izvajajo v rokih od enega do treh let, odvisno od namena in vrste objekta.

< Nazaj