Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja osnovni dokument, notranji pravni akt podjetja, s katerim se vzpostavi sistem varnosti in zdravja pri delu v organizaciji. S tem dokumentom se zagotovi, da je vsak zaposleni preko svojega delovnega mesta vključen v ta sistem.

Vsak delodajalec (šteje se tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb) mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki.To obvezo določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/11).

Z Izjavo o varnosti z oceno tveganja se določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter se jo dopolnjuje ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Namen sprejetja izjave o varnosti je ugotovitev možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter na podlagi ocene tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar določiti ukrepe za varno in zdravo delo. Končni cilj je zagotoviti, da nihče ne bo poškodovan, ne bo zbolel zaradi dela, ki ga opravlja in ne bo imel ob odhodu v pokoj nobenih zdravstvenih posledic zaradi opravljanja svojega dela.

< Nazaj