Šifra osnovne dejavnosti:
70.220 (drugo podjetniško in poslovno svetovanje)

Lastniška struktura: zasebna družba

Datum in št. vpisa pri registrskem organu:
02.10.2007, št. 14797200, Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 10.000,00 EUR